Spelregelkennis

Scheidsrechterbegeleiding

Binnen basketbalvereniging The Windmills is het ook weer tijdens seizoen 2019-2020 mogelijk om begeleiding te krijgen als scheidsrechter. Deze mogelijkheid bestaat voor iedere speler of (andere) vrijwilliger die binnen de club. Deze scheidrechterbegeleiding wordt gedaan door het bestuurslid Technische Zaken.

Workshops

Basketbal lijkt misschien vanaf buiten een vrij simpele sport, maar als je de spelregels er op na gaat houden bewijzen deze het tegendeel. The Windmills is van plan om het komende seizoen ook enkele workshops te organiseren waarbij het natuurlijk over spelregels zal gaan. De doelgroep hoeft echter niet alleen te bestaan uit (aankomende) scheidsrechters, maar het zou ook leuk zijn om samen met een team speler uit een team, coaches en trainers of familie en vrienden het te hebben over het basketbal. Een workshop kan meer inzicht geven in de beslissingen die scheidsrechters nemen. Het publiek, dat voornamelijk uit ouders en vrienden bestaat bij de clubwedstrijden, kan met wat uitleg beter begrijpen hoe het spel in elkaar zit. Begrip kan weer resulteren in meer respect voor de wijze waarop de scheidsrechters en de spelers bij het spel betrokken zijn. Mogelijk raken hierdoor meer mensen op een positieve manier meer betrokken raken bij de basketbalsport, wat uiteindelijk weer kan leiden tot vrijwilligers voor de vereniging in de vorm van coaches, trainers of misschien wel bestuursleden.

Informatie

Vragen en verzoeken kunnen naar technischezaken@thewindmills.nl worden gemaild. Wil je nog meer informatie over scheidsrechters en scheidsrechterscursussen en nog veel meer met betrekking tot basketbal, dan is het handig om eens te kijken op de site van de Nederlandse Basketbalbond via www.basketball.nl.

Tips

1. Iedere sport is onderhevig aan veranderingen. Zo is er in de loop der jaren binnen het basketbal ook het nodige veranderd. Zo is er tijdens de olympische spelen van 2008 in Peking het nodige binnen het basketball veranderd. Deze regels zijn pas later doorgevoerd binnen het Nederlandse basketbal. De toepassing daar gelaten, omdat sommige regels betrekking hebben op de inrichting van het veld. Hier volgen de belangrijkste spelregel wijzigingen:

Aanpassingen aan het veld:
– 3-puntslijn van 6,25 naar 6,75
– Innamepositie na time out in laatste 2 minuten van de wedstrijd.
Wanneer na een score een time-out wordt genoten door de partij waartegen gescoord is, zal een speler de bal innemen op de innamepositie op de verdedigingshelft van de tegenstander. Deze posities zijn op beide helften op de zijlijn tegenover de jurytafel ter hoogte van de 3-puntslijn aangebracht.