Juryschema 31 jan&1 feb

Let op: het juryschema van 1 februari is op een aantal plaatsen gewijzigd! Leden die zaterdag 11 januari geen jury-taak hebben gedaan zijn opnieuw ingedeeld.

Hierdoor komen de jurytaken voor een aantal leden te vervallen. Kijk goed in het schema of je bent ingedeeld. Ben je verhinderd, regel in overleg met je coach vervanging.

De coach geeft de naam van de vervanging door aan de zaaldienst.

Juryschema 2019-2020

De tweede helft van het seizoen staat voor de deur. Voor de jeugd start een nieuwe competitie en de heren beginnen aan de tweede helft.Zoals besproken in de afgelopen ledenvergadering en 14 december gepubliceerd op de website veranderen er een paar dingen aangaande het rooster van scheidsrechter en tafelen.Het complete rooster staat nu op de website. Kijk wanneer je staat ingedeeld en noteer het in je agenda.Zie je nu al dat je bent verhinderd geef het dan door aan je… Lees verder

Agenda Algemene Ledenvergadering The Windmills

Wanneer: Woensdag 18 december 2019 om 20.00 uur

Waar: Sporthal Zaanstad Zuid

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Toelichting voorgenomen Statutenwijziging

4. Stemming over Statutenwijziging

5. Voorstel Regels aangaande Scheidsrechter/ Tafelen

6. Open posities bestuursleden

7. Diverse zaken Bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting