Voor 1 mei opzeggen

Gezien de huidige situatie hebben de leden tot 1 mei 2020 om aan te geven of zij hun lidmaatschap willen opzeggen. Na 1 mei gaan wij er van uit dat je het seizoen 2020-2021 lid blijft. Besluit je om na 1 mei jouw lidmaatschap op te zeggen dan wordt minimaal de bondscontributie van dat seizoen geïncasseerd.

NBB heeft besloten het seizoen voortijdig te beëindigen. Er wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd over een restitutie.

Het bestuur The Windmills