Bbq ter afsluiting van het seizoen

bbq 16 april

Na afloop van deze laatste thuiswedstrijd, 16 april, zal er een barbecue verzorgd worden. Vanaf 18.00 uur zal er in de kantine van sporthal Zaanstad-Zuid het eea klaar staan.

De bbq is voor alle leden van The Windmills.

De barbecue is €7,50 p.p. inclusief een consumptiebon voor een drankje. Aanmelden voor de barbecue kan t/m vrijdag 8 april. Een mail naar info@thewindmills.nl is hiervoor voldoende.

Echter is de aanmelding pas definitief als de €7,50 is bijgeschreven op rekeningnummer IBAN NL08 RABO 0305 5094 62 ten name van EZBC The Windmills te Westzaan, onder vermelding van je spelersnaam.