Agenda Algemene Ledenvergadering The Windmills

Wanneer: Woensdag 18 december 2019 om 20.00 uur

Waar: Sporthal Zaanstad Zuid

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Toelichting voorgenomen Statutenwijziging

4. Stemming over Statutenwijziging

5. Voorstel Regels aangaande Scheidsrechter/ Tafelen

6. Open posities bestuursleden

7. Diverse zaken Bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting